izvor podataka: poirot

Naziv

Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj

Positive youth development in Croatia

Opis projekta

Svrha projekta je znanstveno utemeljena analiza resursa i rizika adolescenata u Hrvatskoj koja omogućuje planiranje učinkovitih strategija, akcijskih planova i mjera za mlade. U istraživanja je uključeno 10 138 adolescenata iz 5 hrvatskih gradova - Zagreb, Osijek, Varaždin, Split i Pula. Ispitani su pokazatelji pozitivnog razvoja adolescenata, pokazatelji otpornosti, rizična ponašanja i simptomi internaliziranih problema (markiranje, korištenje sredstava ovisnosti, nasilničko ponašanje, kockanje, depresivne i suicidalne simptome). Istraživanje predstavlja temelj za buduća istraživanja kao prva točka redovitog praćenja stanja i potreba u pozitivnom razvoju adolescenata bliska nacionalnoj razini te time omogućava temelje za ekonomično i učinkovito trošenje sredstava namijenjenih programima prevencije i promicanja mentalnog zdravlja.

The purpose of the project is a scientifically based analysis of the resources and risks of adolescents in Croatia, which enables the planning of effective strategies, action plans and measures for young people. The research included 10 138 adolescents from 5 Croatian cities - Zagreb, Osijek, Varaždin, Split and Pula. Indicators of positive youth development, resilience traits, risk behaviors, and symptoms of internalized problems (skipping school, substance use, violent behavior, gambling, depressive, and suicidal symptoms) were examined. The research is the basis for future research as the first point of regular monitoring of the situation and needs in the positive development of adolescents, close to the national level and thus provides a basis for cost-effective and efficient spending of funds for prevention and youth mental health promotion.

Ključne riječi

pozitivan razvoj adolescenata, adolescenti, rizična ponašanja, otpornost, mentalno zdravlje

positive youth development, adolescents, risk behaviors, resilience, mental health

Znanstveno-istraživački projekti

PRAG-HR

PRAG-HR

31.05.2017

31.05.2020

nije evidentirano

HRK 90.206,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama