izvor podataka: poirot

Naziv

UPCAdapt: Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting

UPCAdapt: Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting

Opis projekta

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se europski projekt UPC Adapt - Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting (institucija nositelj je University College Ghent, HoGent, Belgija) u kojem sudjeluje 11 institucija visokog obrazovanja, nevladinog sektora i državnih institucija iz 9 europskih zemalja. Osnovni cilj projekta je izraditi i pilotirati EUPC – Europski univerzalni prevencijski kurikulum obrazovanja stručnjaka za rad u prevenciji zlouporabe psihoaktivnih tvari. EUPC je nastao adaptacijom Univerzalnog prevencijskog kurikuluma (UPC) izrađenog od strane američkih stručnjaka te su u okviru ovog projekta izrađene 3 njegove inačice za primjenu u europskom kontekst: online, kratka i akademska. Online inačica EUPC-a sastoji se od niza alata i materijala spremnih za implementaciju putem e-učenja. Akademska inačica EUPC-a implementira se u obliku predmeta na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima (u Hrvatskoj je implementirana na preddiplomskom studiju socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). Kratka inačica EUPC-a, također razvijena u okviru projekta, 5-dnevna je edukacija stručnjaka za rad u području prevencije zlouporabe psihoaktivnih tvari namijenjena prvenstveno donositeljima odluka i politika te kreatorima mišljenja u zajednici.

While prevention science has advanced over the past 30 years in terms of the conceptualization and accumulation of evidence of effective interventions and policies, prevention in real-life practice lags behind in most EU Member States. Prevention providers often use unproven and ineffective prevention strategies without scientific foundations. Evidence however suggests that the success of prevention interventions depends not only on whether effective interventions are available, but also to a greater extent on the people who implement them and their level of training. The Universal Prevention Curriculum (UPC) will be pilot-implemented in 9 EU Member States (Belgium, Czech Republic, Croatia, Estonia, Germany, Italy, Poland, Slovenia and Spain). The UPC was developed through the US-based organization APSI (Applied Prevention Science International) with renowned prevention researchers in the US. It is based on UNODC’s International Standards on Drug Use Prevention and the EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards). The UPC includes: physiology and pharmacology, monitoring and evaluation, prevention in the areas of family, school, workplace, media and community.

Ključne riječi

prevencija korištenja sredstva ovisnosti, trening stručnjaka

drug use prevention, training curriculum

Znanstveno-istraživački projekti

UPC ADAPT

HOME/2015/JDRU/AG/DRUGHOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8863

01.01.2017

31.12.2018

nije evidentirano

EUR 563.990,58

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama