izvor podataka: poirot

Naziv

Izgradnja učinkovitih rezultata prevencije zlouporabe droga diljem Europe na temelju analize sustava prevencije i stručnog usavršavanja - ASAP Training

Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training - ASAP Training

Opis projekta

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se europski projekt ASAP Training ‘’Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training’’ (institucija nositelj je A.LI.SA. - ZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA, Italija), u kojem sudjeluje 11 institucija visokog obrazovanja, nevladinog sektora i državnih institucija iz 8 europskih zemalja. Projekt se provodi u razdoblju od 2019. do 2020. godine, odnosno u trajanju od 24 mjeseca. Osnovni cilj projekta je promicanje kvalitete u prevenciji diljem Europe putem: 1) sustavnog i kompleksnog pristupa području prevencije korištenja sredstava ovisnosti analizirajući ključne dionike i provođenjem analize sustava u zemljama EU, 2) osnaživanja kompetencija i vještina stručnjaka u području standarda kvalitete i prevencijskoj znanosti, 3) prilagodbe standarda kvalitete u različitim državnim sustavima primjenjujući postojeće smjernice (EDPQS) kako bi se standardi kvalitete u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti prilagodili različitim sustavima zemalja EU-a, 4) mehanizama koji omogućuju održivost projektnih aktivnosti kroz stvaranje mreža ključnih dionika u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti i identificiranju daljnjih mehanizama za promicanje održivosti.

The consumption of illicit drugs involves a quarter of adult population in EU. The prevention of drug use and drugrelated problems among young people is a key objective in European national drug strategies and covers a wide range of approaches. Prevention science over the past years has gained important results accumulating evidences on the effective drugs prevention interventions and the definition of quality standards.The guiding question of ASAP training project is: how can we improve the quality of drug prevention systems? The two-fold aim is to identify the strength and weaknesses of the different EU countries prevention systems and the implementation of training intervention to spread the European Drug Prevention Quality Standards. The project has a runtime of two years (2019-2020) and is coordinated by the A.Li.Sa. public enterprise responsible for the regional health service of Liguria Region. Four objectives are addressed by: 1. to promote and support an integrated and complex approach to drug prevention intervention analyzing the different models of drug prevention systems; 2. improve knowledge and skills of prevention workforce on main prevention science topics and prevention quality standards among EU countries; 3. improve the adaptability and transferability of prevention quality standards to European countries systems; 4. promote mechanisms to allow sustainability of activities that promote the diffusion of prevention quality standards. The ASAP training project will be implemented by 11 partners from 9 EU countries in close co-operation with stakeholders, governmental and international experts, including EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction), EUSPR (European Society for Science Prevention and Research) and UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Ključne riječi

prevencija zlouporabe droga, nastavni plan i program

drug use prevention, training curriculum

Stručni projekti

ASAP

807038 — ASAP-Training — JUST-2017-AG-DRUG

01.01.2019

31.05.2021

nije evidentirano

EUR 718.280,73

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama