izvor podataka: poirot

Naziv

Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER

Improving the Quality of Study Programmes in Speech and Language Pathology, Social Pedagogy and Educational Rehabilitation

Opis projekta

Nositelj projekta je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji projektne aktivnosti provodi u suradnji sa strukovnim udrugama: Hrvatskim logopedskim društvom (HLD), Hrvatskom udrugom socijalnih pedagoga (HUSP), Savezom edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (SERH), Hrvatskom komorom edukacijskih rehabilitatora (HKER) te Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Ciljevi projekta su 1) unaprijediti studijske programe logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije usklađujući ih sa standardima zanimanja logopeda, socijalnog pedagoga i edukacijskog rehabilitatora te standardima kvalifikacija za ta zanimanja, izrađenih u suradnji s predstavnicima poslodavaca, alumnija i četiriju strukovnih udruga - partnera u projektu; 2) unaprijediti sustav kvalitete na ERF-u u suradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta, koji je prepoznat po postignućima u području osiguravanja kvalitete; 3) unaprijediti nastavnu djelatnost na ERF-u i partnerskoj instituciji Šumarskom fakultetu, jačanjem kompetencija nastavnika i studenata; 4) Poboljšati vidljivost i prepoznatljivost identiteta ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.

The aims of the project are: 1) to improve the study programmes in speech and language pathology, social pedagogy and educational rehabilitation offered at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences (University of Zagreb), by connecting them to the occupational and qualification standards, which will be created in this project in collaboration with the members of national associations of speech and language pathologists, social pedagogues and educational rehabilitators; 2) to improve the quality assurance system at the Faculty, in collaboration with experts from the Faculty of Forestry (University of Zagreb), recognized for its excellence in the field of quality assurance in higher education; 3) to improve the teaching practices at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences as well as at the Faculty of Forestry; 4) to improve the visibility and visual identity of Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.

Ključne riječi

standardi zanimanja, standardi kvalifikacija, osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, logopedija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija

occupational standards, qualification standards, quality assurance in higher education, speech and language pathology, social pedagogy, educational rehabilitation

Provedba HKO-a

ERF-LOSPER

UP.03.1.1.03.0023

22.03.2019

22.03.2022

nije evidentirano

HRK 3.803.388,28

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama