izvor podataka: poirot

Naziv

Vizualno funkcioniranje u djece osnovnoškolske dobi s intelektualnim teškoćama i s teškoćama u učenju

Visual functioning in primary school children with intellectual and learning disabilities

Opis projekta

Budući da i blaža oštećenja vida, koja u populaciji djece s intelektualnim teškoćama ostaju neprepoznata, utječu na razvoj i učenje, ovo istraživanje će kroz utvrđivanje utjecaja oštećenja pojedinih vidnih funkcija i determiniranje značajki funkcioniranja djece pridonijeti daljnjem razvoju planiranja i organiziranja detekcije i procjene te daljnjem planiranju metoda i materijala u odgojno obrazovnom i rehabilitacijskom procesu. Iz rezultata provedenog skrininga/probira oštećenja vida i specifičnih problema u vidnim funkcijama dobit ćemo podatke o učestalosti oštećenja vida no i podatke o specifičnim problemima vezanim za pojedine vidne funkcije u djece s lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama.

Since mild visual impairments, which remain unrecognized in the population of children with intellectual disabilities, affect development and learning, this research will contribute to the further development of planning and organizing detection and assessment. It will also contribute to better planning, creating of methods and materials in the educational and rehabilitation process. From the results of visual impairment screening and specific problems in visual functions, we will obtain data on the frequency of visual impairment, but also data on specific problems related to certain visual functions in children with mild and moderate intellectual disabilities.

Ključne riječi

vizualno funkcioniranje, intelektualne teškoće, teškoće učenja, oštećenja vida

visual functioning, intellectual disabilities, learning disabilities, visual impairment

Znanstveno-istraživački projekti

VFuIT

PDB:5512

01.09.2015

30.06.2017

nije evidentirano

HRK 44.160,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama