izvor podataka: poirot

Naziv

Science for Prevention Academic Network (SPAN)

Science for Prevention Academic Network (SPAN)

Opis projekta

Ciljevi projekta jesu: (1) poboljšanje integracije prevencijske znanosti u visokom obrazovanju i povećanje mobilnosti osoblja i studenata dijelim Europe, (2) razvoj i dijeljenje najbolje prakse obrazovanja u području prevencijske znanosti, odnosno dijeljenje najbolje prakse sa stručnjacima u području prevencije te, (3) podržati razvoj novih sadržaja u području prevencijske znanosti baziranoj na ICT tehnologiji.

SPAN Aims:  Improve the integration of Prevention Science degree/quality assurance standards, methods and approaches in the European Higher Education Sector in such a way that improves the quality and increases the volume of staff and student mobility across Europe.  Share Best Practice and facilitate the development of innovative practices in Prevention Science education and training.  Support the development of innovative ICT-based content, services, pedagogies and practice for lifelong learning in Prevention Science

Ključne riječi

prevencijska znanost, najbolja praksa, edukacija/trening

prevention science, best practice, training

Znanstveno-istraživački projekti

SPAN

526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW

10.01.2012

30.09.2015

nije evidentirano

EUR 595.143

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama