izvor podataka: poirot

Naziv

Što nam djeca govore o vlastitoj participaciji u školi?

What do children tell us about their own participation in school?

Opis projekta

Škole kao odgojno-obrazovne ustanove važno su okruženje za rast i razvoj svakog djeteta. Djeca u školi provode značajan dio svog vremena, kroz učenje, igru i druženje izgrađujući svoju socijalnu mrežu i sebe kao pojedinca te bi upravo škola trebala biti ključno mjesto na kojem se uče, promoviraju, ali i ostvaruju svoja prava. Osnovna pretpostavka građanskog odgoja i suvremenog pristupa djeci o čemu svjedoče brojni EU i hrvatski dokumenti je upravo ostvarivanje njihovih participativnih prava. Rad prikazuje rezultate istraživanja provedenih u zagrebačkim školama na temu sudjelovanja djece u školi, tijekom dvije školske godine (2015./2016. i 2016./2017.). Cilj istraživanja bio je ispitati kako djeca razumiju i doživljavaju vlastitu participaciju u školi te temeljem toga ponuditi smjernice o mogućnostima rada s djecom kako bi se prostor njihove participacije povećao. Spomenuta istraživanja doprinose razvoju spoznaja o mogućnostima i načinima participacije učenika u školi iz učeničke perspektive te poticanju novih i širih istraživanja o participaciji djece u sustavu odgoja i obrazovanja.

As educational institutions that play a role in the upbringing of children, schools are an important environment for each child’s growth and development. Children spend a significant portion of their time in school, where they build their social network and grow as individuals through learning, play, and socialising. Thus, school ought to be the key location in which children learn, promote and fulfil their rights. The fulfilment of children’s participatory rights is a core precondition of civic education and the contemporary approach to children, as is also noted in numerous documents issued by the Republic of Croatia and the European Union. This paper presents the results of research conducted in Croatian schools on the topic of pupil participation in school, implemented over the course of two academic years (2015/16 and 2016/17). The study aimed to test the ways in which children understand and experience their own participation in school and to use the findings to offer guidelines on the potential of working with children to increase their participation.

Ključne riječi

participacija, djeca, škola

participation, children, school

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2015-1

20.09.2015

20.12.2020

nije evidentirano

HRK 25.420,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama