izvor podataka: poirot

Naziv

Seksualni identitet, iskustva i stavovi osoba s teškoćama u razvoju

Sexual identity, experiences and attitudes of persons with developmental disabilities

Opis projekta

Svrha istraživanja je proširiti spoznaje o obilježjima seksualnog identiteta osoba s većim razvojnim teškoćama među kojima su osobe s intelektualnim teškoćama i tjelesnim invaliditetom. Glavni cilj istraživanja je ispitati njihove doživljaje i poglede o ovom važnom aspektu života. Kroz osobnu perspektivu sudionika želi se pridonijeti boljem razumijevanju njihova razvoja, iskustava i potreba za podrškom na području spolnosti, kako bi se temeljem navedenog planirale odgovarajuće intervencije i edukacije.

The aim of this research is to expand knowledge about the characteristics of sexual identity of people with higher developmental disabilities including people with intellectual and physical disabilities. The main goal of this research study is to examine their perceptions and experiences about this important aspect of life. Purpose of the research is to get an insight and better understanding of development and experience of participants through their personal perspective, with intention of detecting the need for practical support in the field of sexuality, that appropriate interventions and educations can be planned on the basis of the above.

Ključne riječi

seksualnost, teškoće u razvoju, intelektualne teškoće, tjelesni invaliditet

sexuality, developmental disabilities, intellectual disabilities, physical disabilities

Znanstveno-istraživački projekti

SIISOTUR

1.UGOVOR 2017-VIF-PI-05

01.06.2017

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 44.590

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama