izvor podataka: poirot

Naziv

Roditeljska percepcija kockanja mladih

Parental perception of youth gambling

Opis projekta

Temeljni cilj projekta je istražiti kako roditelji vide kockanje svoje djece i usporediti roditeljsku percepciju ovog rizičnog ponašanja sa samoiskazom djece.

The main aim of this project is to explore the parental perception of their children's gambling and to compare the perception of this risky behavior with children's self-report.

Ključne riječi

kockanje, adolescenti, mladi, roditelji, bihevioralne ovisnosti

gambling, adolescents, youth, parents, behavioral addiction

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2015-3

02.05.2015

31.12.2016

nije evidentirano

HRK 36.480

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama