izvor podataka: poirot

Naziv

Kompetencije stručnjaka pomagačkih profesija u pružanju psihosocijalnih intervencija mladima s problemom ovisnosti o kockanju

Competencies of helping professionals in providing psychosocial intervention for youth with gambling addiction problems

Opis projekta

Radi se o nastavku prošlogodišnje istraživačke potpore Sveučilišta u kojoj je sudjelovalo N=683 stručnjaka, te komplementarnom nastavku istraživanja u okviru projekta „Kockanje mladih u Hrvatskoj“ koje se provodi od 2010. godine. U istraživanju će sudjelovati psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi i socijalni radnici zaposleni u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i organizacija civilnog društva, a koji rade s mladima s problemima u ponašanju, među kojima su problemi povezani s kockanjem sve izraženiji. Cilj projekta je putem fokusnih grupa i intervjua istražiti njihovu samoprocjenu kompetentnosti za intervencije, odnosno tretmanski rad s mladima koji imaju probleme povezane s kockanjem. Svrha istraživanja je temeljem dublje kvalitativne analize dobiti uvide u potrebe specifičnih edukacija i profesionalnih potreba stručnjaka, kako bi se narednim projektnim aktivnostima i obrazovnim programima moglo usmjereno raditi na cjeloživotnom učenju i jačanju kapaciteta sustava u razvoju primjerenih psihosocijalnih i psihoedukativnih intervencija.

This research is the continuation of last year's research support of the University in which N=683 experts participated, and the continuation of the research project "Youth gambling in Croatia" which has been a research topic since 2010. Year. Psychologists, psychiatrists, social pedagogues and social workers employed in the health, social welfare, justice and civil society organisations will participate in the research, and those who work with young people with behavioural problems, among which gambling-related problems are increasing. The aim of the project is to explore their self-assessment of competence for interventions through focus groups and interviews, i.e. treatment work with young people with gambling-related problems. The purpose of the research is to gain insights into the needs of specific education and professional training needs of experts, in order to focus on lifelong learning and strengthening system capacity in the development of appropriate psychosocial and psychoeducatictive interventions.

Ključne riječi

kockanje, pomažuće profesije, psihosocijalni rad, kompetencije

gambling, helping professions, psychosocial work, competencies,

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2018-2

01.03.2018

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 24.999

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama