izvor podataka: poirot

Naziv

Kockanje mladih - percepcija stručnjaka pomagačkih profesija

Youth Gambling - Perception of helping professionals

Opis projekta

Radi se o nastavku dviju istraživačkih potpora Sveučilišta, te komplementarnom nastavku istraživanja u okviru projekta „Kockanje mladih u Hrvatskoj“ koje se provodi od 2010. godine. Po prvi puta će u istraživanje kockanja i bihevioralnih ovisnosti u Hrvatskoj biti uključeni stručnjaci pomagačkih profesija, odnosno stručnjaci u području mentalnog zdravlja. Istraživanjem će se obuhvatiti psihologe, psihijatre, socijalne pedagoge i socijalne radnike zaposlene u različitim sektorima (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe, organizacije civilnog društva), a koji rade s mladima s problemima u ponašanju, među kojima su problemi povezani s kockanjem sve izraženiji. Cilj istraživanja je utvrditi njihovu percepciju kockanja mladih u kontekstu drugih rizičnih ponašanja i ovisnosti s kojima se susreću, kao i samoprocjenu kompetentnosti za intervencije, odnosno tretmanski rad s mladima koji imaju probleme povezane s kockanjem.

This study is a continuation of two previous research supports from the University, and the complementary continuation of research in the project "Youth Gambling in Croatia" which has been conducted since 2010. For the first time, experts in the field of mental health and behavioral addictions will be involved in research specifically about gambling and behavioral addictions. The study will include psychologists, psychiatrists, social pedagogues and social workers employed in different sectors (health, social care, justice, civil society organizations), who work with young people with behavioral problems, among which gambling-related problems are becoming more pronounced. The aim is to explore their perception of youth gambling in the context of other risky behaviors and addictions they encounter, as well as self-assessment of competency for interventions, i.e. treatment work with young people with gambling-related problems.

Ključne riječi

kockanje, mladi, pomažuće profesije, kompetencije, psihosocijalni rad

gambling, youth, helping profession, competencies, psychosocial work

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2017-6

01.03.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 15.522

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama