izvor podataka: poirot

Naziv

Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije za osobe s motoričkim poremećajima

Designing an assessment instrument to select assistive technology for people with motor disorders

Opis projekta

Cilj istraživanja je koncipiranje dva područja (grube i fine motorike) opsežnijeg instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije za osobe s motoričkim poremećajima.Istraživanjem bi se koncipirale čestice za područja grube motorike (položaj, mogućnost kretanja,motorika gornjih ekstremiteta) i fine motorike (mogućnost postizanja ciljanog pokreta,diferencijacija prstiju). Svrha instrumenta je, osim inicijalne procjene i praćenja napretka, i izborvrste pomagala koja će ispitaniku omogućiti maksimalno korištenje potencijala i poboljšanje kvalitete života.

The aim of the research is to conceptualise two areas (gross and fine motor skills) of a more comprehensive assessment instrument for the selection of the assistive technology for people with motor disorders. The research would conceptualise particles for the areas of gross motor skills (position, ability to move, upper extremity motor skills) and fine motor skills (ability to achieve targeted movement, finger differentiation). The purpose of the instrument is, in addition to the initial assessment and monitoring of progress, and the choice of tool types that will allow the examinee to maximise the potential and improvement of life quality.

Ključne riječi

asistivna tehnologija, procjena, motorički poremećaji

assistive technology, assessment, motor disorders

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2019-3

01.11.2019

26.02.2021

nije evidentirano

HRK 5.150

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama