izvor podataka: poirot

Naziv

Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja u nogometu mladih na području Grada Zagreba

Pravalence of violence and unsporty behavior among youth football players in the City of Zagreb

Opis projekta

Glavni cilj projekta je istražiti prevalenciju i učestalost nasilja i nesportskog ponašanja mladih nogometaša na području Grada Zagreba. Istraživanje ispituje navedene konstrukte samoiskazom mladih, te procjenom i samoiskazom trenera, ali uključuje varijable vezane i uz roditeljsko nasilje.

The main aim of the project is to explore the prevalence and the frequency of violence and un-sporty behavior of young football players in the City of Zagreb. The study explores these constructs with youth self-report and assessment/self-report of their trainers. But also includes variables related to parents' violent behavior.

Ključne riječi

nogomet, nasilje, mladi, nesportsko ponašanje

football, violence, youth, un-sporty behavior

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2015_NOGOMET

01.03.2015

31.12.2015

nije evidentirano

HRK 81.250

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama