izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje usklađenosti programa prevencije ovisnosti s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) – doprinos unapređenju prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj

The compliance of substance use prevention programs with European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) research - contribution to the improvement of addiction prevention in the Republic of Croatia

Opis projekta

Od 2010. godine Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provode suradničke projekte u svrhu poboljšanja hrvatskih napora u prevenciji uporabe droga i strategije. Najnoviji primjer prevođenja znanja u praksu je primjena Europskih standarda kvalitetne prevencije droga (EDPQS). Ciljevi istraživanja su istražiti (1) potrebe pružatelja preventivnih programa i drugih dionika za obukom i jačanje kapaciteta kako bi podržali implementaciju EDPQS-a i poboljšali kvalitetu prevencije, (2) resurse i snage pružatelja preventivnih programa za razvoj, provedba i evaluacija preventivnih programa u skladu s EDPQS i (3) prilikama i izazovima procesa implementacije EDPQS-a u područjima međudržavnih razmatranja kao i u prve dvije faze projektnog ciklusa - Procjena potreba i Procjena resursa.

Since 2010, Office for Combating Drug Abuse of the Government of the Republic of Croatia (OCDA), and Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb (ERFUNIZG) have been conducting collaborative projects with the purpose of improving Croatian drug use prevention efforts, programs and strategies. The latest example of knowledge translation into practice is implementation of the European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). The aims of the study were to explore (1) needs of prevention program providers and other stakeholders for trainings & capacity building in order to support the EDPQS implementation and improve the prevention quality, (2) resources and strengths of prevention programs providers for development, implementation and evaluation of prevention programs in accordance with EDPQS and (3) opportunities and challenges of EDPQS implementation process in the areas of Cross-cuting Considerations as well as in first two stages of the project cycle – Needs Assessment and Resource Assessment.

Ključne riječi

prevencijska znanost, standardi kvalitete (EDPQS), prijenos znanosti u praksu

prevention science, quality standards, knowledge translation into practice

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2016 _EDPQS

01.01.2016

31.12.2016

nije evidentirano

HRK 49.700

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama