izvor podataka: poirot

Naziv

Neurolingvistički opis hrvatskoga

Neurolinguistic account of Croatian

Opis projekta

Neuralni korelati jezične obrade istražuju se pomoću metode EEG/ERP.

EEG/ERP method is used to study neural correlates of language processing.

Ključne riječi

ERP, jezična obrada

ERP, language processing

Znanstveno-istraživački projekti

NOH

ERF-2017-2

01.01.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 30.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama