izvor podataka: poirot

Naziv

Psiholingvistički i neurolingvistički aspekti fonološke i sintaktičke obrade

Psycholinguistic and neurolinguistic aspects of phonological and syntactic processing

Opis projekta

Proučavanje fonoloških i sintaktičkih aspekata jezične obrade

Study of phonological and syntactic processing

Ključne riječi

fonologija, sintaksa, ERP

phonology, syntax, ERP

Znanstveno-istraživački projekti

PNAFS

ERF-2019-4

01.01.2018

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 24.998

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama