izvor podataka: poirot

Naziv

Procjena vještine pisanja: Komparativna studija

Writing skill assessment: comparative study

Opis projekta

U središtu projekta je vještina pisanja kao jedna od četiri jezične djelatnosti kojima dijete treba ovladati tijekom jezičnog razvoja. Motivacija za pokretanjem ovog istraživanja proizlazi iz dvaju pitanja: 1) koji su to načini ispitivanja i procjenjivanja vještine pisanja i 2) koliki je udio vještine pisanja u logopedskom terapijskom radu. Potonje se pitanje širi i na pitanje o načinima poticanja vještine pisanja u redovnom obrazovnom kontekstu. Na postavljena je pitanja moguće odgovoriti kvalitativno, odnosno putem valjanog upitnika te komparativnom studijom analize metoda i načina procjene ove vještine u drugim jezicima.

Focus of the project is the skill of writing as one of the four language activities that a child needs to master during language development. The motivation for starting this research stems from two questions: 1) what are the ways of examining and assessing writing skills and 2) how much time speech-language therapists dedicate to writing during therapy session. The latter question also extends to the question of ways to foster writing skills in a regular educational context. It is possible to answer the questions qualitatively, ie through a valid questionnaire and a comparative study of the analysis of methods and ways of assessing this skill in other languages.

Ključne riječi

pisanje, međujezična usporedba

writing, crosslinguistic study

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2018-5

01.04.2018

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 31.492

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama