izvor podataka: poirot

Naziv

Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima

 Computer assistant supporting text input for individuals with language disorders

Opis projekta

Cilj je ovog projekta razviti računalnu aplikacije koja će osobama s posebnim jezičnim teškoćama, disleksijom i afazijom omogućiti lakši, brži i točniji unos teksta te tako pospješiti njihovu proizvodnju pisanoga jezika, jednu od prepreka u oslobađanju njihovih osobnih potencijala u obrazovanju i na tržištu rada. Jedinstven znanstveni pristup dvaju područja, logopedije i računalne lingvistike, poduprijet partnerom iz privatnog sektora omogućit će razvoj proizvoda temeljenog na naprednim jezičnim tehnologijama, kakav trenutno ne postoji na hrvatskom i regionalnom tržištu.

The aim of this project is to develop computer applications that will enable people with special language difficulties, dyslexia and aphasia easier, faster and more accurate text input and thus improve their written language production, one of the obstacles to unleashing their personal potential in education and the labor market. The unique scientific approach of the two fields - speech therapy and computational linguistics - supported by a partner from the private sector, will enable the development of a product based on advanced language technologies, which currently does not exist in the Croatian and regional market.

Ključne riječi

pisanje, računalni program, jezični poremećaji

writing, computer program, language diorder

Znanstveno-istraživački projekti

RAPUT

RC.2.2.08-050

21.10.2014

20.02.2016

nije evidentirano

HRK 2.361.178,13

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama