izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje otpornosti obiteljskog sustava

Family resilience research

Opis projekta

Otpornost obitelji u Hrvatskoj je neistraženo područje. Cilj ovog istraživanja je utvrditi načine procjene obiteljske otpornosti te njen doprinos razvojnim ishodima mladih. Riječ je o primijenjenom istraživanju s uzorkom od oko 700 mladih i njihovih roditelja. Doprinos istraživanja je konnceptualizacija i operacionalizacija obiteljske otpornosti te jačanje kompetencija istraživačica za daljnja istraživanja u tom području.

Family resilience in Croatia is an unexplored area. The aim of this study was to determine ways of operationalisation of family resilience and its contribution to youth development outcomes. The sample consisted of 700 young people and their parent. The contribution of the research is the conceptualization and operationalization of family resilience and the strengthening of the competence of researchers for further research in this area.

Ključne riječi

obitelj, otpornost, mladi

family, resilience, youth

Znanstveno-istraživački projekti

IOO

ERF-2015-2

01.09.2015

31.12.2016

nije evidentirano

HRK 73.080,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama