izvor podataka: poirot

Naziv

Europski protokol za procjenu socijalno-emocionalnih vještina djece EAP_SEL

European Assessment Protocol for Children’s SEL skills EAP_SEL

Opis projekta

Socijalno-emocionalne kompetencije u ranom djetinjstvu u fokusu su istraživačkog projekta "Europski protokol za procjenu socijalno-emocionalnih vještina djece (EAP_SEL)" financiranog od strane EU. Eksperimentalne studije SEL programa provedene su u Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Švicarskoj i Švedskoj. Program Promicanje alternativnih strategija mišljenja (PATHS) proveden je s djecom u četiri zemlje, a program socijalno-emocionalnog treninga (SET) proveden je u Švedskoj. Randomizirana studija uključivala je 876 djece u longitudinalnom istraživanju s početnim praćenjem te ponovljenim praćenjima šest i osam mjeseci nakon završetka provedbe programa. Opći ciljevi projekta EAP_SEL bili su: - razviti i validirati Europski protokol za procjenu socijalne i emocionalne zrelosti djece; - ponuditii nastavnicima na raspolaganje set SEL programa i alata; - izvršiti niz paralelnih istražoivanja učinaka SEL treninga u zemljama uključenima u projekt, kako bi se iznijele i podijelile dobre prakse podučavanja; - pomoći učenicima da steknu ključne kompetencije potrebne za njihov osobni razvoj, buduće zaposlenje i aktivno građanstvo; - procijeniti učinkovitost intervencija za socijalno-emocionalno učenje; te - osnovati Europski odbor za socijalno emocionalno učenje.

Social-emotional competence in early childhood has been the focus of the EU-funded research project "European Assessment Protocol for Children’s Social and Emotion Learning Skills (EAP_SEL)". A controlled experimental studies of SEL programs were conducted in Italy, Croatia, Slovenia, Switzerland and Sweden. Program Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) was implemented with children in four countries and the Social Emotional Training (SET) program in Sweden. The randomized controlled study included 876 children in the longitudinal study with a baseline and six months and eighteen months follow-ups. The general aims of EAP_SEL project were: - to develop and validate a European Assessment Protocol to measure the children’s social and emotional maturity; - to put at the teachers’ disposal a set of programs and tools; - to carry out a series of parallel experimentations within the countries involved in the project, in order to state and share the teaching good practices; - to help pupils acquire the key competences necessary for their personal development, future employment and active European citizenship; - to evaluate the ICT efficacy for the socio-emotional learning; and - to found a European Social Emotional Learning Board.

Ključne riječi

procjena, socijalno-emocionalno učenje, vještine, djeca

Znanstveno-istraživački projekti

EAP_SEL

527206-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP

09.01.2012

09.01.2015

nije evidentirano

HRK 170.671,25

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama