izvor podataka: poirot

Naziv

Iskustvo vršnjačkog nasilja, socijalna i emocionalna kompetencija djece s teškoćama u razvoju

Experience of bullying, social and emotional competences of children with disabilities

Opis projekta

Istraživanje je nastavak prethodnih, usmjerenih na iskustvo vršnjačkog nasilja, s tim da se ovim istraživanjem stavlja fokus na adolescente s intelektualnim teškoćama koji se školuju u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, te se pored vršnjačkog nasilja istražuju njihove socijalne i emocionalne kompetencije, te problemi mentalnog zdravlja. Cilj istraživanja je utvrditi postoji li povezanost između socijalne i emocionalne kompetencije, vršnjačkog nasilja i problema mentalnog zdravlja adolescenata s intelektualnim teškoćama. Predviđeno je provođenje istraživanja u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja. Uzorak ispitanika obuhvaća adolescente s lakim intelektualnim poteškoćama i dodatnim smetnjama, polaznike sedmih i osmih razreda osnovnih škola, te srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u programima za stjecanje niže stručne spreme. Ovo istraživanje doprinijeti će razumijevanju odnosa socijalne i emocionalne kompetencije, problema mentalnog zdravlja i vršnjačkog nasilja kod adolescenata s intelektualnim teškoćama, te rezultirati smjernicama za unapređenje edukacijsko-rehabilitacijske prakse u Hrvatskoj.

The research is a continuation of the previous ones, focused on the experience of peer violence. this research focuses on adolescents with intellectual disabilities who are educated in special conditions, and in addition to peer violence, their social and emotional competencies, as well as mental health problems are explored. The aim of the research is to determine whether there is a connection between social and emotional competence, peer violence and the mental health problems of adolescents with intellectual disabilities. It is planned to conduct research in special conditions of upbringing and education. The sample of respondents includes adolescents with mild intellectual disabilities and additional disabilities, students in the seventh and eighth grades of primary schools, and secondary education in programs for the acquisition of lower education. This research will contribute to the understanding of the relationship between social and emotional competence, mental health problems and peer violence in adolescents with intellectual disabilities, and result in guidelines for improving educational and rehabilitation practices in Croatia.

Ključne riječi

vršnjačko nasilje, socijalna i emocionalna kompetencija, mentalno zdravlje, djeca s teškoćama u razvoju

bullying, social and emotional competences, mental health, children with disabilities

Znanstveno-istraživački projekti

NASEK DTUR

ERF-2017-11

01.09.2017

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 48.845

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama