izvor podataka: poirot

Naziv

Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika

Psychosocial treatment of addicted prisoners

Opis projekta

Temeljna svrha projekta je osigurati znanstveno utemeljene i strukturirane intervencije za zatvorenike koji su ovisnici, u okviru hrvatskog pravosudnog sustava. Projekt sadrži dvije komponente: 1) Implementaciju i znanstvenu evaluaciju PORTOS programa za ovisnike o drogama 2) Osmišljavanje, pilot implementaciju i znanstvenu evaluaciju psihosocijalnog tretmana ovisnika o kockanju

The main aim of this project is to ensure evidence-based and structured intervention for prisoners who are addicts within the Croatian justice system. The project has two main components: 1) Implementation and scientific evaluation of the PORTOS program for the drug addicts 2) Creating, pilot implementation and scientific evaluation of the psychosocial treatment of the gambling addicts.

Ključne riječi

ovisnici, droge, kockanje, zatvorski sustav, pravosuđe

addicts, drugs, gambling, prison system, justice system

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_2016_PORTOS

01.01.2017

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 405.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama