izvor podataka: poirot

Naziv

Vanjska programska i financijska evaluacija projekata financiranih 2017. godine u skladu sa standardima kvalitete

External program and financial evaluation of projects financed in 2017 in accordance with quality standards

Opis projekta

Opći cilj je unaprijediti razinu kvalitete projekata u području prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije (u daljnjem tekstu: Projekti). Opći cilj će se ostvariti putem vanjske programske i financijske evaluacije projekata na terenu te izrade elaborata o stanju kvalitete i smjernicama za unaprjeđenje kvalitete projekata prema standardima kvalitete i značajkama učinkovitih programa. Specifični ciljevi projekta jesu: Ø provesti vanjsku programsku i financijsku evaluaciju u svrhu provjere razine kvalitete provedbe i rezultata projekata financiranih od strane Ureda 2017. godine, Ø dati povratnu informaciju voditeljima i izvoditeljima projekata o rezultatima evaluacije s ciljem unaprjeđenja projekata za naredno provođenje, Ø unaprijediti razinu znanja i vještina u području razvoja, implementacije i evaluacije programa te standarda kvalitetnih i učinkovitih programa, te Ø unaprijediti razinu kvalitete projekata u skladu sa standardima kvalitete.

The general objective is to improve the level of quality of projects in the field of prevention, rehabilitation and resocialization (hereinafter: Projects). The general goal will be achieved through external program and financial evaluation of projects in the field and the preparation of studies on the state of quality and guidelines for improving the quality of projects according to quality standards and features of effective programs. The specific objectives of the project are: Ø conduct an external program and financial evaluation in order to check the level of quality of implementation and results of projects financed by the Office in 2017, Ø give feedback to project managers and contractors on the results of the evaluation in order to improve the projects for further implementation, Ø improve the level of knowledge and skills in the field of development, implementation and evaluation of programs and standards of quality and effective programs, and Ø improve the quality level of projects in accordance with quality standards.

Ključne riječi

intervencije, korištenje sredstva ovisnosti, evaluacija, standardi kvalitete

interventions, substances use, evaluation, quality standards

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_NOS_2018_VANJSKA17

01.11.2018

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 70.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama