izvor podataka: poirot

Naziv

Provedba edukativnih programa o planiranju, programiranju i provedbi projekata prevencije ovisnosti koji su u skladu s europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

Implementation of educational programs on planning, programming and implementation of substance use prevention projects that are in line with European standards for quality prevention of drug abuse (EDPQS)

Opis projekta

Osmišljavanje i provedba radionica o planiranju, programiranju i provedbi projekata prevencije ovisnosti koji su u skladu s europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

Design and implementation of workshops on planning, programming and implementation of substance use prevention projects that are in line with European standards for quality prevention of drug abuse (EDPQS)

Ključne riječi

prevencija korištenja sredstva ovisnosti, trening stručnjaka

drug use prevention, training

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_NOS_2017_EDPQS

01.04.2017

31.05.2017

nije evidentirano

HRK 19.400

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama