izvor podataka: poirot

Naziv

PORTOS – znanstveno-stručni projekt tretmana ovisnika u zatvorskom sustavu

PORTOS - scientific-professional project of treatment of drug addicts in the prison system

Opis projekta

Znanstveno-stručni projekt tretmana ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu - PORTOs namijenjen je ovisnicima koji se nalaza na izdržavanju zatvorske kazne. radi se o strukturiranom psihosocijalnom programu utemeljenom na kognitivno-bihevioralnom pristupu i Teoriji kriminalnog i ovisničkog životnog stila.Cilj projekta je izraditi model tretmana ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu (posebno za zatvore i kaznionice), educirati stručno osoblje zatvorskog i probacijskog sustava o primjeni programa te implementirati navedeni model u zatvorski sustav Republike Hrvatske. Projekt obuhvaća i znanstvenu evaluaciju uspješnosti programa PORTOs.

Scientific-professional project of treatment of drug addicts in the prison system - PORTOs is intended for drug addicts who are serving a prison sentence. It is a structured psychosocial program based on the cognitive-behavioral approach and the Theory of criminal and drug lifestyle. The aim of the project is to develop a model of treatment of drug addicts in the prison system and implement this model in the prison system of the Republic of Croatia. The project also includes a scientific evaluation of the success of the PORTOs program.

Ključne riječi

tretman ovisnika o drogama, zatvorski sustav

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_2016_PORTOS

28.11.2016

28.10.2019

nije evidentirano

HRK 405.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama