izvor podataka: poirot

Naziv

Revitalizacija zatvorskog prostora umjetnošću- CreArt

Revitalization of prison space with art

Opis projekta

Važnost uređenja unutarnjeg prostora jedan je od bitnih elemenata koji utječe na psihosocijalno funkcioniranje pojedinca. Brojna svjetska istraživanja pokazala su povezanost između vrste interijera i smanjenja anksioznosti u penalnim ustanovama. Projekt je realiziran pod organizacijom Hrvatskog društva likovnih umjetnika, a za cilj je imao oplemeniti interijer Zatvora u Zagrebu na način da likovni umjetnici naprave nekoliko likovnih intervencija u interijeru navedenog prostora. Istraživačka komponenta projekta uključivala je ispitivanje zatvorenika i stručnih djelatnika Zatvora u Zagrebu o percepciji interijera zatvora prije i nakon provedenih likovnih intervencija, a podaci su dobiveni anketiranjem te obrađeni kvantitativnom analizom podataka. Kulturnoantropološki segment istraživanja proveden je metodom sudioničkog promatranja četiriju umjetničkih intervencija u Zatvoru u Zagrebu.

The importance of interior design is one of the essential elements that affects the psychosocial functioning of the individual. Numerous worldwide studies have shown an association between the type of interior and the reduction of anxiety in penal institutions. The project was realized under the organization of the Croatian Society of Fine Artists, and its goal was to enrich the interior of the Zagreb Prison in a way that artists make several artistic interventions in the interior of the space. The research component of the project included examining prisoners and professional staff of the Zagreb Prison on the perception of the prison interior before and after the art interventions, and the data were obtained through surveys and processed by quantitative data analysis. The cultural anthropological segment of the research was conducted by the method of participatory observation of four artistic interventions in the Zagreb Prison.

Ključne riječi

likovne intervencije, penološka rehabilitacija, kulturna antropologija

Umjetničko-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_2018_CREART

08.01.2018

20.05.2019

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama