izvor podataka: poirot

Naziv

Podrška provođenju rane intervencije za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha te podrške odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha

Support for early intervention for families of children with congenital or early acquired hearing impairment and support for adults with acquired hearing impairment

Opis projekta

Ovaj stručni projekt bio je usmjeren na aktivnosti rane intervencije za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha te na podršku odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Stručne aktivnosti koje su se od u vrijeme trajanja projekta obavljale bile su: a) individualna i grupna logopedska i psihološka podrška djeci s oštećenjem sluha i njihovim obiteljima, b) individualna i grupna logopedska i psihološka podrška odraslim novim korisnicima slušnih pomagala, c) aktivnosti usmjerene na edukaciju odraslih novih korisnika slušnih pomagala o komunikacijskim i psihosocijalnim pretpostavkama uspješne rehabilitacije, d) izrada instrumenata za ispitivanje individualnih potreba osoba sa stečenim oštećenjem sluha i njihova primjena te e) izrada edukativnih materijala za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha.

This project was focused on early intervention activities for families of children with congenital or early acquired hearing impairment and on support for adults with acquired hearing loss at the Rehabilitation Center of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. The performed activities were: a) individual and group speech-language therapy and psychological support for children with hearing impairment and their families, b) individual and group speech therapy and psychological support for adult new hearing users aids, c) activities aimed at educating adult new users of hearing aids on communication and psychosocial aspects of successful rehabilitation, d) development of instruments for examining individual needs of persons with hearing loss and their application, and e) development of educational materials for families of children with congenital or early hearing impairment.

Ključne riječi

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_PART_2015_SLUH_

23.07.2015

23.12.2015

nije evidentirano

HRK 40.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama