izvor podataka: poirot

Naziv

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu

Social skills training in justice system

Opis projekta

Program Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu temelji se na procjeni potreba i problema navedenim u Izvješću o stanju kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2014. godinu, na podatcima navedenim u strateškim dokumentima Republike Hrvatske, na recentnoj literaturi u području rehabilitacije i tretmana zatvorenika/maloljetnika, kao i na podatcima dobivenim provedbom i pilotiranjem programa Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina u zatvorski sustav RH tijekom 2015/2016. godine. Opći cilj programa jest: Pridonijeti u unapređenju i pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora Specifični ciljevi koji će biti ostvareni provedbom projektnih aktivnosti: 1. Pridonijeti širenju kapaciteta organizacija civilnoga društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju programa Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina u zatvorski sustav RH 2. Razviti i uvježbati socijalne i socijalno-emocionalne vještine, te vještine asertivnosti i rješavanja problema kod zatvorenika putem primjene programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“

The Social Skills Training in the Justie System program is based on the assessment of needs and problems listed in the Report on the Status of Penitentiaries, Prisons and Educational Institutions for 2014, on data stated in strategic documents of the Republic of Croatia, on recent literature in the field of rehabilitation and treatment of prisoners / juveniles , as well as on the data obtained from the implementation and piloting of the program Strengthening the internal strength of JUS-TSV - training of social skills in the justice system of the Republic of Croatia during 2015/2016. The general goal of the program is: Contribute to the promotion and support of the implementation of the individual prison sentence program Specific objectives are: 1. Contribute to the expansion of the capacity of civil society organizations and the prison system for the permanent implementation of the program "Strengthening the internal strength of JUS-TSV - training of social skills in justice system of the Republic of Croatia"; 2. Develop and practice social and socio-emotional skills, as well as skills of assertiveness and problem solving in prisoners through the implementation of the program "Strengthening the internal strength of JUS-TSV - training of social skills"

Ključne riječi

trening socijalnih vještina, zatvorski sustav

social skills training, justice system

Stručni projekti

TSV-JUS

DOM_STRU_PART_2014_JUS_TSV

01.09.2017

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 509.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama