izvor podataka: poirot

Naziv

Edukacija državnih odvjetnika i stručnih suradnika izvanpravne struke u odvjetništvima u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

Educational training for youth state attorneys and non-legal professionals in the State Attorney's Office for working with juvenile offenders

Opis projekta

Cilj projekta je istražiti i analizirati edukacijske potrebe državnih odvjetnika za mladež i stručnih suradnika izvanpravne struke u državnim odvjetništvima, te im pružiti sustavnu i cjelovitu edukaciju s ciljem stjecanja širih psihosocijalnih znanja i vještina za kompetentan rad u području maloljetničke delinkvencije.

The aim of this project is to explore and analyze the training needs of youth state attorneys and non-legal professionals working in the State Attorney's Office, and to conduct comprehensive training to gain wider psychosocial knowledge and skills for competent work in the field of juvenile delinquency.

Ključne riječi

državni odvjetnici, stručni suradnik izvanpravne struke, maloljetnička delinkvencija, maloljetničko pravosuđe, Zakon o sudovima za mladež

state attorneys, non-legal professionals, juvenile delinquency, juvenile justice system, Youth Courts Act

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_PART_2018_ODVJETNICI

01.11.2018

30.09.2020

nije evidentirano

HRK 500.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama