izvor podataka: poirot

Naziv

Interdisciplinarni pristup u razvoju jezično-kognitivnog modela disleksije kod odraslih

Interdisciplinary approach in development of linguistic and cognitive model of dyslexia in adults

Opis projekta

Cilj je ovog projekta uspostaviti istraživački interdisciplinarni tim mladih znanstvenika s usmjerenih prema području poremećaja čitanju i pisanja koji će svojim različitim polaznim znanjima, kompetencijama i istraživačkim metodama, ali u konačnici u sinergiji opisati jezične i kognitivne mehanizme kod odraslih osoba s disleksijom. lz tog razloga ciljnu skupinu ovog projekta čine logoped i psiholog koji će primijeniti bihevioralne i neurokognitivne metode za opisivanje jezične obrade odraslih osoba s disleksijom.

The aim of this project is to establish an interdisciplinary research team of young scientists with an emphasis on reading and writing disorders. These young scientists will describe linguistic and cognitive mechanisms in adults with dyslexia. For this reason, the target group of this project consists of a speech therapist and a psychologist who will apply behavioral and neurocognitive methods to describe language processing in adults with dyslexia.

Ključne riječi

disleksija, kognitivne vještine, jezične sposobnosti

dyslexia, cognitive skills, language skills

Znanstveno-istraživački projekti

InterDYS

HR.3.2.01-0247

23.07.2015

22.10.2016

nije evidentirano

HRK 741.997,84

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama