izvor podataka: poirot

Naziv

Promoviranje online alata Drughelp. eu. i regrutiranje konzumenata radi uključivanja u samoprocjenu rizika povezanog s konzumacijom droga

Promoting the online tool Drughelp. eu. and recruiting consumers to engage in self-assessment of the risks associated with drug use

Opis projekta

Glavni cilj ovog projekta bila je promocija najboljih praksi na području samoprocjene problema vezanih uz sredstva ovisnosti pomoću u on-line alata kako bi se obuhvatio što veći broj konzumenata droga radi uključivanja u samoprocjenu rizika povezanog s konzumacijom droga.

The main objective of this project was to promote best practices in the field of self-assessment of addiction problems using online tools to reach as many drug users as possible in order to be included in the self-assessment of drug-related risks.

Ključne riječi

ovisnosti, samoprocjena, on line alati

drug abuse, self assesment, on line tool

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_NOS_2017_DRUGHELP

02.10.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 5.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama