izvor podataka: poirot

Naziv

Promocija najboljih praksi na području samoprocjene problema vezanih uz sredstva ovisnosti pomoću u on-line alata

Promoting best practices in the field of self-assessment of addiction-related problems using in-line tools

Opis projekta

Glavni cilj ovog projekta bila je promocija najboljih praksi na području samoprocjene problema vezanih uz sredstva ovisnosti pomoću u on-line alata kako bi se obuhvatio što veći broj konzumenata droga radi uključivanja u samoprocjenu rizika povezanog s konzumacijom droga. Mjerni instrument pomoću kojeg su se prikupljali podaci naziva se Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT)

The main objective of this project was to promote best practices in the field of self-assessment of addiction problems using online tools to reach as many drug users as possible in order to be included in the self-assessment of drug-related risks. The measuring instrument used to collect the data is called the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT).

Ključne riječi

ovisnosti, samoprocjena, on line alati, DUUDIT

drug abuse, self assesment, on line tool, DUUDIT

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2018_ONLINE

01.03.2018

31.05.2018

nije evidentirano

HRK 20.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama