izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje tržišta droga u Republici Hrvatskoj – uloga sekundarnog kriminaliteta

Drug market research in the Republic of Croatia - the role of secondary crime

Opis projekta

Istraživanje ima za cilj prikupiti podatke iz domene sekundarnog kriminaliteta vezanog uz droge te ispitati odnos sekundarnog kriminaliteta s dostupnim pokazateljima tržišta droga. Osim toga, istraživanje će rezultirati preporukama o načinima praćenja sekundarnog kriminaliteta na području Republike Hrvatske te prijedlozima unaprjeđenja informacijskog sustava MUP-a što bi u bitnom doprinijelo kvaliteti izvješća o sekundarnom kriminalitetu koje se podnosi EMCDDA-u.

The research aims to collect data from the domain of secondary drug-related crime and to examine the relationship between secondary crime and available drug market indicators. In addition, the research will result in recommendations on how to monitor secondary crime in the Republic of Croatia and proposals for improving the information system of the Ministry of the Interior, which would significantly contribute to the quality of secondary crime reports submitted to the EMCDDA.

Ključne riječi

tržište ilegalnim drogama, sekundarni kriminalitet, Hrvatska

illegal drug market, secondary crime, Croatia

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_ 2016_SEKUNDARNI

02.08.2016

15.12.2016

nije evidentirano

HRK 56.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama