izvor podataka: poirot

Naziv

Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika

Input and socioeconomic factors in dual language acquisition

Opis projekta

Glavni tema združenog projekta jest promatrati tijek jezičnog usvajanja u dvojezične djece iz Austrije koja govore hrvatski i njemački s fokusom na dvojezičnu upotrebu i imajući na umu jak utjecaj ulaznog jezika i socioekonomskih čimbenika na jezični razvoj. Jezično usvajanje austrijskog njemačkog i hrvatskog u jednojezične djece služi kao polazište za proučavanje dvojezičnog razvoja. Proučavanje usvajanja dvaju jezika, te svih čimbenika koji na njega utječu, ima izravnu primjenu ne samo na naše znanje o osobitostima jezičnog usvajanja, već i za definiciju miljokaza dvojezičnog razvoja (različitih od jednojezičnih), koji su preduvjet za uspješnu procjenu jezičnog znanja. Nadalje, takve spoznaje imaju izravan utjecaj na obrazovne politike te oblikovanje prikladne podrška i poduke djeci kojoj je potrebna pomoć pri uklapanju u jednojezične obrazovne programe ili za oblikovanje prikladnih dvojezičnih programa.

The main focus of the joint project is to observe the course of language acquisition in bilingual children from Austria speaking Croatian and German, focusing on the bilingual language use, while having in mind strong influence of input language and socioeconomic factors on language development. Language acquisition of Austrian German and Croatian monolingual children serve as a baseline for studying bilingual development. Research network between experts in both languages, and scientists interested in bilingual development is crucial for such studies.

Ključne riječi

dvojezičnost, jezični unos, socioekonomski čimbenici

bilingualism, language input, scoioeconomic factors

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_INT_ NOS_2018_INPUT

01.01.2018

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 48.986

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama