izvor podataka: poirot

Naziv

Dobrobit sestara i braće djece s teškoćama

Wellbeing of sibling of children with disabilities

Opis projekta

U projektu će istraživati koji su prediktori i s kojim varijablama je povezana dobrobit adolescenata koji su sestre i braće djece s teškoćama,

The main focus of research is to investigate predictors and correlations with different variables related to wellbeing of adolescents- siblings of children with disabilities..

Ključne riječi

sestre i braća, djeca s teškoćama, dobrobit

siblings, childrem with disabilities, welleing

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2019-4

17.11.2019

17.11.2022

nije evidentirano

HRK 1.620,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama