izvor podataka: poirot

Naziv

Stereotipna ponašanja i interesi: razvojna i klinička perspektiva

Stereotypical behaviors and interests: developmental and clinical perspective

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2018-1

01.01.2018

12.03.2018

nije evidentirano

HRK 27.896

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama