izvor podataka: poirot

Naziv

Interesi djece rane i predškolske dobi: razvojna i klinička perspektiva

Interests of preschool children: developmental and clinical perspective

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2017-4

15.07.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 16.022

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama