izvor podataka: poirot

Naziv

Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem (ADHD)

Examining social inclusion and quality of support in preschool, elementary and secondary educational institutions for children and students with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Opis projekta

Istraživanje je potaknuto nedostatkom pouzdanih podataka o kvaliteti uključivanja djece i mladih s poremećajima iz autističnog spektra i deficitom pažnje/ hiperaktivnim poremećajem u sve tri razine odgojnoobrazovnog sustava (predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski) u Republici Hrvatskoj. Do sada su provedena parcijalna istraživanja prema kojima su ove ranjive skupine još uvijek u velikoj mjeri u poziciji isključenosti (iako su formalno u redovnim oblicima odgoja i obrazovanja) i nedostaje im primjerena podrška. Provođenjem projektnih aktivnosti dobili smo podatke o relativnom broju integrirane djece i učenika s poremećajima iz autističnog spektra i deficitom pažnje/ hiperaktivnim poremećajem, te o modelima i kvaliteti njihovog uključivanja.

The reason for the study was the lack of reliable data on the quality of inclusion of children and young people with autism spectrum disorders and attention deficit/hyperactivity disorder at all three levels of the educational system (pre-school, primary and secondary) in the Republic of Croatia. To date, there are partial studies that show that these vulnerable groups are still largely in a situation of exclusion (albeit formally in regular forms of education) and do not receive adequate support. Through the implementation of the project activities we obtained data on the relative number of integrated children and pupils with autism spectrum disorders and attention deficit/hyperactivity disorder, as well as on the models and quality of their inclusion.

Ključne riječi

inkluzija, PAS, ADHD, učenici, predškolske ustnove

inclusion, ASD, ADHD, preschool institutions

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

IPA 4.1.2.2.02.01.c39 (Integracija)

21.08.2013

20.02.2015

nije evidentirano

EUR 141.369,60

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama