izvor podataka: poirot

Naziv

Sveobuhvatnom podrškom do prihvaćanja djece s ADHD-om i poremećajima iz autističnog spektra

Comprehensive support to the acceptance of children with ADHD and autism spectrum disorders

Opis projekta

Poticanje socioemocionalnog, spoznajnog i perceptivno-motoričkog razvoja djece s ADHD i kombiniranim razvojnim poremećajem te djece s poremećejem iz autističnog spektra s naglaskom na rad u grupi, te edukacija i osvješćivanje njihovih roditelja za potrebe i razvojne specifičnosi njihove djece uz pružanje psihološke/psihoterapiske podrške.

Promotion of the socio-emotional, cognitive and perceptual motor development of children with ADHD and combined developmental disorder and children with autism spectrum disorder with emphasis on group work as well as education and sensitization of parents to the needs and developmental specifics of their children with psychological/psychotherapeutic support.

Ključne riječi

socioemocionalni razvoj, vršnjaci, PAS, ADHD, roditelji

socioemotional development, peers, ADHD, ASD, parents

Stručni projekti

nije evidentirano

KORIŠTENJU FINANCIJSKE POTPORE IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2015.

01.01.2015

31.12.2015

nije evidentirano

HRK 10.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama