izvor podataka: poirot

Naziv

Biografski rad: ako znamo od kuda smo došli, bolje ćemo znati kamo ići

Biography work: if we know where we came from we better know where to go

Opis projekta

Radi se o međunarodnom projektu kojeg predvodi organizacija Stiching Lifebook for Youth (Tweevoren, Nuenen, Netherlands), a u kojem sudjeluju partneri iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Srbije te Hrvatske. Svrha projekta je unaprijediti provedbu Lifebook metode kao načina rada na osnaživanju resursa djece i mladih u izvanobiteljskoj skrbi. Ciljevi projekta su: provesti evaluaciju primjene biografske metode rada „Lifebook for youth“ s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi te unaprijediti kompetencije trenera za provedbu biografskih metoda rada s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi. Kako bi se ostvarili ciljevi projekta provesti će se sljedeće aktivnosti: međunarodni kamp na kojem će sudjelovati po 10 djece i mladih iz pet zemalja te po dva trenera iz svake zemlje. Osim što će za vrijeme međunarodnog kampa mladi sudjelovati u Lifebook modulima, bit će napravljena evaluacija provedbe sa svrhom unaprjeđenja sadržaja radne bilježnice za mlade „Lifebook for youth“. Rezultati provedbe i evaluacije, ali i kontinuiranog stručnog rada planiraju se predstaviti na međunarodnoj stručnoj konferenciji s ciljem unaprjeđenja kompetencija trenera u daljnjoj provedbi biografskih metoda rada.

This is an international project led by the organization Stiching Lifebook for Youth (Tweevoren, Nuenen, Netherlands), in which participate partners from Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Croatia. The purpose of the project is to improve the implementation of biography method of Lifebook for youth as a way of working on strengthening resilience process of children and youth in out - of - home care. The objectives of the project are: to evaluate the application of the biographical method of work "Lifebook for youth" with children and youth in out - of - home care and to improve the competencies of trainers for the implementation of biographical methods of work with children and youth in out - of - home care. In order to achieve the goals of the project, the following activities will be carried out: an international camp on which 50 children and youth will participate and 10 trainers from five countries. While the Lifebook modules will be implemented, the evaluation will be carried out in order to improve the content of the workbook for young people "Lifebook for youth". The results of the implementation and evaluation, as well as continuous professional work, will be presented at an International professional conference with the aim of improving the competencies of trainers in the further implementation of biographical methods of work.

Ključne riječi

biografski rad, knjiga života, djeca i mladi iz izvanobiteljske skrbi

biography work, lifebook, children and youth in out - of - home care

Stručni projekti

Biography

INT_STRU_PART_2019_BIOGRAPHY

01.01.2019

01.06.2020

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama