izvor podataka: poirot

Naziv

Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma

Relationship satisfaction of parents of children with autism spectrum disorder

Opis projekta

Studije sustavno pokazuju povećane razine stresa kod roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma (PSA) u odnosu na roditelje djece tipičnog razvoja (Saini i sur., 2015). Međutim, istraživanja su uglavnom usmjerena na stupanj teškoća i nepoželjna ponašanja kod djeteta kao odrednice stresa u obitelji, dok su varijable vezane uz partnerski odnos roditelja slabije ispitane. Istraživanjem se želi ispitati povezanost obilježja partnerskog odnosa, podrške okoline i doživljaja stresa kod roditelja djece s PSA kroz teorijski okvir ABC-X modela obiteljskog stresa i suočavanja (McCubbin & Patterson, 1983).

Studies show increased levels of stress among parents of children with ASD in comparison to parents of typically developing children (Saini et al., 2015). However, studies have been predominantly focused on the child-related factors, yet there is not much known about the parents' relationship. Aim of the project is to investigate the associations between relationship characteristics, social support and parental stress in parents of children with ASD through the conceptual framework of the ABC-X model of family stress and coping (McCubbin & Patterson, 1983).

Ključne riječi

Partnerski odnos, roditeljstvo, poremećaji iz spektra autizma, ABC-X model obiteljskog stresa i suočavanja

Intimate relationship, parenting, autism spectrum disorder, ABC-X model of family stress and coping

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2019-5

01.01.2019

01.06.2020

nije evidentirano

HRK 1.620

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama