izvor podataka: poirot

Naziv

Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama

ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs

Opis projekta

Projekt je usmjeren na prijenos znanja i razvoj novih usluga potpomognute komunikacije u području informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Projektnim aktivnostima prenosi se, s visokoškolskih i znanstvenih institucija na manja i srednja ICT poduzeća, stručno znanje o potrebama i mogućnostima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, kao i znanje o razvoju odgovarajućih softvera i hardvera za potpomognutu komunikaciju. Konzorcij se sastoji od četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Provedbom projekta mala i srednja poduzeća iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije stječu znanja potrebna za razvoj, obradu i održavanje uređaja i usluga potpomognute komunikacije namijenjene korisnicima ili organizacijama koje se bave uključivanjem osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u društvo (primjerice, inkluzivni vrtići, ustanove osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, specijalizirane bolnice, poliklinike i dnevni centri).

The project is aimed at the high value-added sector of Information and Communication Technology (ICT) with the focus on transferring the know-how on development of ICT-based alternative and augmentative communication (AAC) targeted for persons with complex communication needs (CCN) from participating higher education institutions (HEIs – i.e., the consortium consisting of four constituents of the University of Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Graphic Arts , Faculty of Education and Rehabilitation Sciences and Faculty of Humanities and Social Sciences to knowledge-based small and medium enterprises (SMEs – e.g., social networking software development, human computer interface software and/or hardware development and software distributors). Consequently, identified SMEs will have the knowledge to develop, customize, and maintain ICT-based AAC services to be used by caretakers or organizations for inclusion of persons with CCN (i.e., inclusive preschools, primary and secondary educational institutions, social welfare institutions, specialized hospitals, polyclinics and specialized day-care centres).

Ključne riječi

Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama, informacijska i komunikacijska tehnologija, ICT-AAC aplikacije, potpomognuta komunikacija

persons with complex communication needs, information and communication technology, ICT-AAC applications, augmentative and alternative communication

Znanstveno-istraživački projekti

ICT-AAC

IPA2007/HR/16IPO/001-040505

01.03.2013

31.03.2015

nije evidentirano

EUR 767.275,08

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama