izvor podataka: poirot

Naziv

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom: I ja želim čitati

National Program for People with Reading Difficulties and Dyslexia: I want to read too

Opis projekta

Projekt je usmjeren poticanju čitanja kod svih građana, a posebno kod osoba s teškoćama čitanja i osoba s disleksijom. Posebna se pažnja u projektu usmjerava na educiranje stručnjaka (odgojitelja, nastavnika) koji se u svojem radu susreću s problemima vezanima uz čitanje i pisanje. Programom se nastoji pobolšati međuinstitucionalna suradnja stručnjaka koji se bave osobama koje imaju teškoća u čitanju standardnog tiska zbog različitih uzroka. Promiče se uvođenje sustavnog financiranja lako čitljivih materijala kao i daisy zvučnih knjiga.

The aim of the project is to encourage reading in all citizens, especially in people with reading difficulties and people with dyslexia. The program also includes trainings for experts (educators, teachers). These trainings should help professionals to better understanding the problems of reading and writing. intended for understanding the problems of reading and writing.The program seeks to improve the inter-institutional co-operation of professionals dealing with people who have difficulty reading the standard press. This campaign advocates the introduction of systematic funding for easy-to-read materials as well as daisy audio books.

Ključne riječi

čitanje, teškoće čitanja, lako čitljivi materijali, daisy zvučne knjige

reading, reading difficulties, easy to read materials, daisy audio books

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_PART_2016_ČITANJE

01.10.2016

01.10.2017

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama