izvor podataka: poirot

Naziv

Rana pismenost u hrvatskome

Early Literacy in Croatian Language

Opis projekta

U Hrvatskoj nedostaje istraživanja o usvajanju rane pismenosti kod djece urednog razvoja kao i podataka o obilježjima rizika za nastanak teškoća u čitanju i pisanju i rizika za disleksiju. Projekt je usmjeren na obilježja jezičnog razvoja, posebno u domeni fonološke sastavnice jezika kao i podataka o utjecaju i načinu čitanja odraslih (odgojitelja) za usvajanje rane pismenosti kod djece. Posebno će biti razmatrana i obilježja grafomotoričkog razvoja djece u kontekstu usvajanja pismenosti i početnog pisanja.

There is a lack of research on the early literacy in Croatian language in children with regular development, as well as children with risk for reading and writing difficulties and for dyslexia. The project focuses on the characteristics of language development, especially in the domain of the phonological component of language. The impact of adult reading quality on children's literacy development will be considered. The influence of graphomotor skills on the development of literacy and initial writing will be analyzed.

Ključne riječi

rana pismenost, fonološka obilježja, grafomotorika

early literacy, phonological abilities, graphomotoric

Znanstveno-istraživački projekti

HRAPI

ERF-2019-8

01.10.2019

30.12.2020

nije evidentirano

HRK 3.780

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama