izvor podataka: poirot

Naziv

OZANA u zajednici-asistent u susjedstvu

OZANA at community-asistant at neighborhood

Opis projekta

Trogodišnji program OZANA u zajednici-asistent u susjedstvu ima za cilj prevenciju institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu putom inovativnih socijalnih usluga i modela koji trebaju pridonijeti neovisnom življenju korisnika te senzibilizaciji zajednici na osobe s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti programa usmjerene na podizanje razine socijalne kompetencije korisnika programa ostvaruju se u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu uključivanjem studenata preddiplomskog studija Rehabilitacija u aktivnu participaciju u aktivnostima programa a putom dva kolegija, Volonterski rad (izborni), Programi unapređivanja socijalne kopetencije (obvezni).

OZANA in Community is the three-year program of NGO OZANA and Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, as partner. Program titled ASSISTANT in the NEIGHBORHOOD aims to prevent institutionalization and increase the social inclusion of people with intellectual disabilities in the community through innovative social services and models of co-work of persons with disabilities and local neighbors. Program activities are realized in partnership with the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb by including undergraduate students of Study Program Rehabilitation in active participation through two courses, Volunteer work (elective), Improvement of Social competence (mandatory).

Ključne riječi

mreža socijalnih usluga, odrasle osobe s teškoćama u razvoju, asistent u susjedstvu, studenti preddiplomskog studija

network of social services, persons with intellectual disabilities, asistant in neighborhood

Stručni projekti

asistent

DOM_STRU_PART_2018_OZANA

06.01.2017

31.05.2020

nije evidentirano

HRK 840.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama