izvor podataka: poirot

Naziv

Višak ili manjak: preobilje i nepotpunost morfoloških paradigma

Feast and Famine: Confronting overabundance and defectivity in language

Opis projekta

Nepotpunost i preobilje morfoloških paradigmi tradicionalno su doživljavani kao zasebni fenomeni. Smatralo se da su plod različitih uvjeta koji objašnjavaju njihovu različitost. Ovaj projekt naglašava sličnosti u tim uvjetima: krajnji ishod (više oblika ili jedan) ono je što razlikuje ova dva fenomena. Rabeći podatke morfološki bogatih jezika, primjerice češkog, hrvatskog i estonskog, tražimo odgovor na temeljno pitanje: koji čimbenici potiču govornike i računalne modele da krenu jednim ili drugim putem? Pri tome u obzir uzimamo višestruke perspektive: korpusna istraživanja, jezične eksperimente, komputacijske modele flektivne morfologije te istraživanja jezičnog usvajanja.

Defectivity and overabundance of morphological paradigms have traditionally been treated as separate phenomena, arising in different circumstances that explain their divergent outcomes. Our project highlights the commonalities in these circumstances - it is the outcomes (multiple forms or none) that mark them as distinct. Using data from morphologically complex languages – Czech, Croatian, Estonian and a further language chosen by the PDRA – we explore a fundamental question: which factors push users and models of use down one or the other path? We converge on an answer by considering multiple perspectives: corpus-based research, experiments, computational models of inflectional morphology and language acquisition.

Ključne riječi

morfologija, preobilje, nepotpunost

morphology, overabundance, defectivity

Znanstveno-istraživački projekti

FaF

AH/T002859/1

01.09.2020

31.08.2023

nije evidentirano

GBP 957.779,15

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama