izvor podataka: poirot

Naziv

PROTECTA

PROTECTA

Opis projekta

Temeljni cilj je osmišljavanje i implementacija različitih psihoedukativnih intervencija uz zajednici namijenjenih djeci i mladima s problemima u ponašanju i njihovim roditeljima. Također je predviđena evaluacija implementiranih intervencija.

The main aim of the project is to create and implement different psychoeducative interventions in the community for children and youth with behavioural problems and their parents. Evaluation of implemented interventions is also foreseen.

Ključne riječi

djeca i mladi, roditelji, intervencija, savjetovanje, evaluacija

children and youth, parents, intervention, counseling, evaluation

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_2020_PROTECTA

01.09.2020

01.09.2023

nije evidentirano

HRK 180.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama