izvor podataka: poirot

Naziv

Osnaživanje osoba iz spektra autizma i njihovih roditelja za život u zajednici kroz uključivanje u aktivnosti dnevnog programa

Empowering persons on the spectrum and their parents for community living through daily program

Opis projekta

Kako bi se prevenirala izolacija i institucionalizacija te pružila potrebnu pomoć osobama s autizmom i njihovim roditeljima, Udruga za autizam - Zagreb je osmislila program koji obuhvaća strukturirane edukacijsko-rehabilitacijske aktivnosti a putem kojih će osobe s autizmom uvježbavati svakodnevne životne aktivnosti, dok će se roditeljima/skrbnicima pružiti pomoć i podrška u toj za njih vrlo važnoj ulozi.

In order to prevent isolation and institutionalization and provide the necessary assistance to people with autism and their parents, the Autism Association - Zagreb has designed a program that includes structured educational and rehabilitation activities through which people with autism will practice daily life activities, while parents / provide care and support to carers in this very important role for them

Ključne riječi

poremećaj iz spektra autizma, prevencija institucionalizacije, dnevni program, podrška roditeljima

Stručni projekti

nije evidentirano

00000169

01.09.2020

01.09.2023

nije evidentirano

HRK 210.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama