izvor podataka: poirot

Naziv

Priprema i provedba edukacija i treninga trenera za probacijske službenike

Preparation of educations and trainings of trainers for probation officers

Opis projekta

Cilj projekta je unaprijediti profesionalne kompetencije probacijskih službanika. Temeljne aktivnosti u okviru projekta su: 1. istražiti edukacijske potrebe probacijskih službenika, 2. osmisliti i provesti 6 edukacija za probacijske službenike, 3. provesti 2 treninga trenera za probacijske službenike. Sve edukacije se znanstveno evaluiraju.

The main aim of the project is to enhance the professional competencies of probation officers. Major activities within the project are: 1. to explore training/educational needs of probation officers, 2. to develop and conduct 6 educations for probation officers, 3. to conduct 2 trainings of trainters for probation officers. All educations/training will be scientifically evaluated.

Ključne riječi

probacija, probacijski službenik, kompetencije, edukacije, treining

probation, probation officer, competency, education, training

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2020_CCU_PROBACIJSKI

20.11.2020

20.05.2022

nije evidentirano

HRK 110.468,75

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama