izvor podataka: poirot

Naziv

Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava

Effects of multiple stressors on freshwater biodiversity and ecosystem functioning

Opis projekta

Osnovni ciljevi ovog projekta je unaprijediti naše znanje o učincima višestrukih stresora na: I) bioraznolikost slatkovodnih ekosustava, te na II) funkcije slatkovodnih ekosustava i povezanost vodenih i kopnenih staništa. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, provesti će se terenska istraživanja i laboratorijski (mesokozmos) pokusi. Predloženo istraživanje unaprijediti će razumijevanje odgovora pojedinih vrsta i populacija na stresore u okolišu primjenom najsuvremenijih alata, tj. metodom DNA barkodiranja. Ovakvim pristupom osigurati će se procjena evolucijske raznolikosti vrsta ili populacija indikatorskih makroskopskih beskralješnjaka u zajednicama pod utjecajem stresora. Nadalje, istraživati će se prijenos onečišćivača kroz hranidbene mreže, što će dati važan doprinos poznavanju uloge različitih predstavnika i trofičkih razina, te procesima prijenosa onečišćivača kroz hranidbene mreže koje povezuju vodene i kopnene ekosustave.

The project aims at advancing our knowledge on effects of multiple stressors on: I) freshwater biodiversity, and on II) ecosystem functioning and aquatic-terrestrial habitat linkage (ATHL). These objectives will be approached by combining field-based research (in situ) and laboratory (mesocosm) experiments. More specifically, we aim at providing novel insights into species- and lineage-specific responses to environmental stressors through application of the DNA barcoding. This approach provides estimation of evolutionary lineage diversity in macroinvertebrate indicator taxa in multiple stressor environment (e.g. toxicants & climate change). Furthermore, we will measure transfer of emerging contaminants (ECs: PhACs, EDCs, antibiotics) through the ATHL in order to provide essential links necessary for evaluation of routes and mechanisms of ECs transfer through food webs and ecosystems. These are essential for development of more realistic biomagnification scenarios of ECs within a multiple stressor environment.

Ključne riječi

onečišćivači, klimatske promjene, beskralješnjaci

emerging contaminants, climate change, invertebrates

Znanstveno-istraživački projekti

MUSE

PZS-2019-02-9479

01.11.2019

31.05.2023

nije evidentirano

HRK 1.687.835,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama